Certificering

Vanaf april 2023 is het door de Overheid verboden om zonder CO-certificering werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie uit te voeren. Als installatie- en/of servicebedrijf dient men over de juiste bedrijfscertificatie (CO-certificering) te beschikken en moeten alle servicemonteurs een bewijs van vakmanschap hebben. Op 1 oktober 2020 is het wettelijk stelsel in werking getreden om de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties zoals CV ketels en gashaarden te verbeteren. Dit stelsel is na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgesteld en is bedoeld om het aantal incidenten met koolmonoxide terug te brengen.

Bij de inwerkingtreding van dit wettelijk stelsel* heeft de wetgever bepaald dat álle bedrijven die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verrichten vanaf 1 april 2023 gecertificeerd moeten zijn om deze werkzaamheden te mogen (blijven) uitvoeren.

Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties – zowel particulieren als VvE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties – zijn vanaf die datum verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren.

Wat zijn de gevolgen van deze wet?

Vanaf 1 april is de overheid gestart met een brede voorlichtingscampagne over de noodzaak van deze nieuwe regelgeving en over de verplichtingen voor installatie- en onderhoudsbedrijvenbedrijven enerzijds en eigenaren van gasverbrandingsinstallaties anderzijds.

Bij ons staan veiligheid en vakmanschap sinds jaar en dag hoog in het vaandel. Wij dragen dan ook graag bij aan het eerder signaleren van gevaarlijke situaties en het voorkomen van ongelukken met koolmonoxide. Daarvoor hebben wij de afgelopen periode een aantal investeringen en opleidingen gedaan. Volgens de nieuwe wettelijke eisen moeten wij aantoonbaar kunnen maken dat wij vakbekwaam zijn. Daarvoor hebben wij theorie en praktijkexamens moeten afleggen. Daarnaast hebben wij onze bedrijfsprocessen moeten inrichten volgens de nieuwe eisen van de wet. En om formeel gecertificeerd te kunnen worden én blijven, moeten wij ons bovendien jaarlijks laten controleren door een certificerende instelling.

Wat betekent dit voor u?

Met het inhuren van E. Martens Service & Onderhoud voor installatie, reparatie of onderhoud aan uw gasverbrandingsinstallatie voldoet u per 1 april 2023 aan deze wet.

De kosten die deze jaarlijkse certificering met zich meebrengt berekenen wij slechts gedeeltelijk aan u door.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen over de Wettelijke Certificering van Gasverbrandingstoestellen of over uw onderhoudscontract kunt u terecht bij ons via ons contactformulier.

*Het stelsel Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide is opgenomen in het Bouwbesluit 2012: Staatsblad 2020, 348 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heb je vragen of advies nodig? Wij staan voor u klaar!